• moti760

ממשלה חדשה - תקווה חדשה ללגליזציה?


בואו נודה באמת, השיח על לגליזציה מתנהל כבר שנים ארוכות.


אנו מעוניינים לגעת בפן של הרפורמה בכל הקשור לקנאביס הרפואי ואישור חוק אי הפללה במטרה להוביל ללגליזציה.


ככל שתעבור הרפורמה, לדעתנו, הדבר יקל גם על הבירוקרטיה הכרוכה בקבלת רישיון לשימוש בקנאביס רפואי, תאפשר שמירה על רצף טיפולים עבור חולים ותוזיל את העלויות.


איך כל זה עתיד לקרות?


לראשונה בישראל, מופיע בהסכם הקואליציוני, סעיף המאשר לגליזציה של קנאביס בישראל.


בעולם ישנם מספר סיפורי הצלחה לדוגמה בקולורדו וקנדה. על בסיס המודלים המוצלחים שיושמו שם, מתכננת מפלגת "תקווה חדשה" לקדם את הרפורמה בתחום הקנאביס. באילו צירים מרכזיים תעסוק הרפורמה?

  1. קנאביס רפואי - כיום, רישיונות לשימוש בקנאביס רפואי ניתנים לחולים ע"י היק"ר - שהינה היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. תהליך קבלת או חידוש הרישיון עלול להיות ארוך, ובמקרים מסוימים אף לפגוע ברצף הטיפולי של החולים. ברפורמה המוצעת ישנם מספר נושאים הקשורים בעניין זה, כך למשל: - הפיכת היק”ר לגוף המפקח על נושא הקנאביס הרפואי ולא הגוף המבצע פעולות הקשורות בו. - הכנסת קנאביס רפואי לסל התרופות - צעד חשוב שמשמעותו הוזלה בעלויות . - מתן אישור לרופאים מומחים להעניק מרשמים לחולים הזקוקים לטיפול בקנאביס רפואי.


  1. התרת שימוש בזנים שונים של קנאביס – וזאת מעבר לזנים המותרים לשימוש במסגרת הייצור והפצה של קנאביס רפואי כיום. התרת שימוש בזנים רבים יאפשר התאמה מיטבית של הטיפול לחולים במגוון מחלות שכיום מתקשים להשיג את הזן המתאים להם. בתיאור הרפורמה המתוכננת על ידי מפלגת "תקווה חדשה" הובהר כי השינוי יבוצע באופן שבו יאושר שימוש בזני קנאביס מגוונים ומותאמים אישית, בהמלצת הרופא המטפל.


  1. חקלאות קנאביס – הידעתם שישראל ממוקמת במקום הראשון בעולם בייבוא קנאביס? הדבר נובע מהעובדה שבישראל צורכים יותר מאשר מגדלים. ההסכם הקואליציוני מתייחס לכך שהממשלה החדשה שתוקם תטפל בנושא זה במסגרת הרפורמה ותהפוך את ישראל ליצואנית מובילה, תייצר מקור פרנסה לחקלאי ישראל ולתעשיות הנלוות ובכך תקצר את שרשרת הייצור ותאפשר מחיר זול ומגוון של מוצרי קנאביס.


מתי תבוצע הרפורמה? במסגרת הרפורמה המוצעת, מצוין שבתוך 100 ימים מהקמת הממשלה העלתה להצבעה החקיקה לאי-הפללה בגין שימוש בקנאביס ובתוך שנה תקודם הסדרה (רגולציה) של שוק הקנאביס מגיל 21 ומעלה.


אנחנו אופטימיים. נמשיך לעדכן על התקדמות בעניין זה, ככל שתהיה


נותרתם עם שאלות?


צוות המומחים שלנו עומד לרשותכם, באפליקציה וישמח לענות לשאלותיכם בנושא.