• EcoCaNN

סטטוס רפורמת הקנאביס הרפואי - חלק א':

על הרפורמה השנויה במחלוקת בטח שמעתם. הנה עיקרי הדברים ומספר עדכונים:

בחודש מאי 2019 מדינת ישראל הכריזה על רפורמת הקנאביס. אם עד אז מטופלים היו מקבלים מרשמים ובהם מינונים מותרים בגרמים, אותם היו מספקים להם מגדלים שונים במחיר קבוע, מטרת הרפורמה הייתה לשנות את צורת מדידת הכמות, ובמקום למדוד גרמים של צמח, למדוד גרמים של חומר פעיל.

על פי הרפורמה, משרד הבריאות החל להישמע לתקן חדש, IMC-GMP ודרש מכל המגדלים להישמע לו גם, על מנת ליצור סטנדרט אחיד. בנוסף, החולים כבר לא הורשו לרכוש את התרופה ישירות מהמגדלים, כי אם דרך בתי המרקחת. מהלך נוסף שהוקפא בינתיים הוא ייצוא של קנאביס.

משרד הבריאות פרסם את "הספר הירוק", מדריך קנאביס רפואי רשמי המיועד להכשרת רופאים לטיפול בקנאביס במסגרת הרפורמה. במסגרת הספר, גובשה טבלה חדשה של החומרים הפעילים שנמצאים בצמחים, ובמעמד קבלת הרישיון בעצם קבע לכל חולה את הכמות של הקנאביס אותו הוא צריך לקבל, ואת סוג החומר הפעיל שהוא זקוק לו. המהלך הזה פגע בחולים רבים, מכיוון שהם היו זקוקים לזן מסוים לצורך הקלה וטיפול, ובמקום קיבלו זן שונה עם אותו ריכוז של חומר פעיל, אך עם השפעות שונות לחלוטין.

גם התמחור השתנה, וכעת במקום תמחור אחיד לכל החולים, ישנם חולים שצריכים לשלם אלפי שקלים היום בשביל לקבל את התרופה שלהם, אך לא זו שהותאמה להם אישית מלכתחילה בשל ריכוז החומרים הפעילים וכן, הם מדווחים שגם איכות החומר ירודה הרבה יותר.

בפועל, על אף שהרפורמה אולי קטפה שבחים ברחבי העולם, חולים רבים בארץ אינם מרוצים ממנה כלל. במרץ 2019 הוגשה עתירה מטעם עמותת הקנאביס הרפואי, בו ביקשה מספר דברים, ביניהם בחינת תקינת ההדברה בידי מומחים מתאימים ותיקון הליקויים בה, לצד החלת תקינה לגידול אורגני. פסילת המתודה הקלינית שביסוד הרפורמה, העברת שיקול הדעת הרפואי לידי הרופא המטפל, פיקוח מחירים ו/או מתכונת סבסודית בגין המרת המחירים שיצרה הרפורמה, ועצירת החלת מתווה הרפורמה והשארת ההסדרה הישנה על כנה, עד להחלת כלל התיקונים.

נכון להיום, כל הבקשות מלבד השתיים האחרונות נמצאות עדיין בטיפול, והן יוכרעו באופן סופי רק בעת מתן פסק הדין. הבקשה לפיקוח מחירים התקבלה בידי בית המשפט, והוא הוציא צו שמחייב את המדינה להקים ועדת מחירים. מדובר בתהליך שייקח זמן אמנם, אך ההחלטה היא לטובה.

הבקשה לעצור את החלת המתווה נענתה באופן חלקי, בית המשפט הוציא צו ביניים שחל רק על חלק מהחולים וכעת המטרה היא להחילו על כולם. בינתיים, צו הביניים החלקי הוארך לתקופה בלתי מוגבלת, סימן מעודד למדי.

האם אתם בהסדרה הישנה/חדשה? האם אתם מרוצים?

הורידו את EcoCaNN והמליצו לקהילה מניסיונכם האישי

להורדה ישירה: https://ecocann.onelink.me/Q2J5/1d8d3863

בברכה בריאות טובה,

צוות EcoCaNN