• EcoCaNN

סטטוס רפורמת הקנאביס הרפואי - חלק ב':

בשורות טובות בדרך? במסמך חדש, סגן שר הבריאות יואב קיש מנסח מתווה על מנת לפתור את הקשיים ברפורמה ולהקל על הצרכנים. הנה עיקרי דבריו:


על הקשיים ברפורמה הרחבנו רק לאחרונה, וכעת מגיעה תשובה מטעם משרד הבריאות. הסוגיה הבוערת ביותר שבה בחר קיש לפתוח היא סוגיית המחיר. באסדרה הישנה היו משלמים הצרכנים סכום קבוע של כ370 שקלים ללא תלות בכמות אותה קיבלו. כיום, הסכומים מרקיעי שחקים ויכולים להגיע לאלפי שקלים בחודש. המטרה, להוריד את מחירי התרופה לפחות ב50% בשני השלבים, הראשון מימון ישר לסל הקנאביס בסכום של 100 מליון שקלים והשני, השלמת המימון ל300 מליון שקלים שיתבסס על הכנסות המדינה מתחום הייצוא.


שינוי נוסף שמציע קיש הוא מעבר מרישיון למרשם. הצורך ברישיון לשימוש בקנאביס רפואי יצר לא מעט בעיות, חלקן אף נעוצות ברתיעה של רופאים לעבור הסמכות מתאימות לעסוק בתחום הקנאביס הרפואי. הפתרון: במסגרת שיתוף פעולה עם ההסתדרות הרפואית בישראל, מעבר מרישיון למרשם לנטילת קנאביס שיונפק על ידי רופאים מומחים ולעניין מומחיותם בלבד. אונקולוג ינפיק למטופלים אונקולוגיים, גסטרו לחולי קרוהן וכדומה. המעבר הזה יאפשר לרופאים לרשום מרשמים במרפאותיהם ללא עלות נוספת לצרכנים כמו למשל דמי חידוש רישיון.


תיקון נוסף הוא שקיפות הרכיבים: אחת הטענות הקשות ביותר של צרכני הקנאביס הרפואי הוא על חוסר שקיפות במרכיבי התרופה אותם הם מקבלים. עד היום חויבו המפעלים לציין 3 מרכיבים בלבד, THC, CBD וריכוז CBN. כעת, יצטרף לכל מרכיב ברקוד לסריקה שיכיל מידע נוסף כמו פירוט תוספים שהצטרפו לתרופה, גילוי נאות בעניין מוצרים שעברו הקרנות בסמליל וגישה לתוצאות בדיקות מעבדה שנערכו לחומר.

סוגיה נוספת היא פקודת הסמים המסוכנים. המטרה היא להעביר את הקנאביס מהחלק הראשון של המסמך לחלק השני, החרגת רכיב הTHC בכמות שאינה חורגת מ0.3% ופתיחת השוק לייבוא אישי.


ומה מבחינת הפצה ושילוח? ובכן, כעת הנפקת בקנאביס נעשית על ידי בתי המרקחת, מה שהעלה חששות כבדים שהמכירה נעשית על פי המלאי הקיים ולכן, לא אחת שונו המינונים לצרכנים. ההמלצה היא לאפשר כעת גם לרוקחים בבתי מסחר או מפעלים להחזיק את התרופה וכך יוכל כל מטופל לרכוש בהתאם לרצונו. יחד עם זאת, בתי המרקחת של קופות החולים לא יחויבו להחזיק מלאי ולהן תהיה רשות הבחירה. בנוסף, רוקחים יוכלו לקבל הסמכה לניפוק קנאביס דרך קורס אונליין, מה שיקצר את ההליך הקיים ויאפשר לרוקחים נוספים לעבוד בתחום. כך, יתקצרו התורים וגם בתי מסחר יוכלו להעסיק יותר רוקחים ולנהל מכירות ישירות ומהירות.

כאמור, אלו רק חלק מן ההמלצות אותן כתב קיש בנוסף להמלצות הנוגעות לפן העסקי ולמרות שהן נשמעות די מבטיחות, יש צורך באופטימיות זהירה ובעיקר הרבה סבלנות, לראות מה יוליד יום.


אז מה דעתכם? האם יש אופק לגישור על הפערים ברפורמה ובשורות טובות בקרוב?


הורידו את EcoCaNN והמליצו לקהילה מניסיונכם האישי

להורדה ישירה: https://ecocann.onelink.me/Q2J5/1d8d3863

בברכת בריאות טובה

צוות EcoCaNN