• EcoCaNN

פי 30 יותר עוצמתיים מ- THCו- CBD?חלק ב' התגלית המרעישה בעולמות הקנאביס הרפואי

אז האם יגיע היום בו הקנאביס הרפואי יהיה פוטנטי פי 30 מזה הנמצא בשימוש כיום?


הדרך המחקרית עדיין ארוכה, אך לדברי החוקר הראשי במחקר הנוכחי, הצעד הבא יהיה לבחון את הריכוז של הקנבינואידים החדשים בזני הקנאביס השונים. אולי מכך יהיה ניתן ללמוד כיצד לזנים מסוימים עם ריכוז נמוך של THC יש דווקא השפעה פסיכואקטיבית גבוהה במיוחד - נראה כי אחת הסיבות עשויה להיות קשורה לנוכחות של THCP.


המחקר העתידי אף עשוי לחשוף כי ל- THCP יש תפקיד מרכזי בתגובה הסובייקטיבית של כל אדם לטיפול בקנאביס, גם בנטילת מינונים זהים, ואולי בעתיד יטופחו זנים עם ריכוזים שונים שלהם.

בנוסף, התוצאות של המחקר מדגישות עד כמה חשוב להמשיך ולחקור את הפרופיל המלא של רכיבי צמח הקנאביס. זיהוי קנבינואידים עם תועלות רפואיות ספציפיות יאפשר טיפול מותאם אישית, בזנים שהוכחו כיעילים עבור מצבים רפואיים קונקרטיים.


יש לכם מה להוסיף? הורידו את EcoCaNN ושתפו עם הקהילה בברכת בריאות טובה,

צוות EcoCaNN